Aikuisten harjoitukset dojolla alkavat tiistaina 1.2.2022 / Practices start 1.2.2022

Hei kaikki, (English below)

Helsingin kaupungin lievennykset koronarajoituksiin mahdollistavat aikuisten ryhmäharjoittelun sisällä tiistaista 1.2.2022 alkaen. Avaamme salin ja aloitamme jälleen kaikkien lajien säännölliset ryhmäharjoitukset.

Tärkeimmät harjoituksiamme koskevat rajoitukset ovat:

  • Harjoituksissa saa olla enintään 30 osallistujaa. 
  • Harjoituksiin on ilmoittauduttava ennakkoon Nimenhuuto -palvelussa
  • Koronapassi yli 16-vuotiailta harjoittelijoilta.

Tarkkailkaa postianne, tiedote kaikkien lajien harjoitusaikataulusta ja muista tärkeistä asioista tulee loppuviikon aikana

Nähdään taas dojolla!

Ki-Ken-Tai-Icchin hallituksen puolesta

Susanna Porevuo
puheenjohtaja

::::::::::::::::::::::::::::::::::

Hello all,

Helsinki city allows us to practice again. Dojo will be opened 1.2.2022. All the disciplines will start regular trainings as soon as possible.

Some restrictions remain, most importantly:

  • Maximum number of the participants is restricted to 30 persons.
  • Pre-registration to each session is mandatory using the Nimenhuuto service.
  • Compulsory usage of the corona pass to all participants of 16 years and older

More information about training schedules, other important matters will come to the mailing list and to the FB by the end of the week. 

On behalf of KKTI board

Susanna Porevuo
chairperson

Lisätietoja:
] https://avi.fi/documents/25266232/107921538/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sESAVI_3811_2022.pdf/0d5a7e3c-551e-a578-f2c4-5b59d8a66462/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sESAVI_3811_2022.pdf?t=1643623052215

[2] https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227#L6P58

Comments Closed