HARJOITUKSET ALKAVAT / PRACTICES START 1.6.2020

Hei kaikki,
Ki-Ken-Tai-Icchi aloittaa jälleen säännöllisen harjoitustoiminnan ensi maanantaista 1.6.2020 alkaen. Alla kunkin lajin harjoitusaikataulut, ohjeistus salin käytöstä ja siivouskäytännöistä.

KKTI:n hallitus seuraa tilannetta aktiivisesti. Harjoituskäytäntöjä muokataan turvallisuuslähtökohtaisesti. Aloitetaan kesä alla olevan aikataulun mukaisesti.

KESÄN HARJOITUSAIKATAULU

Iaido
Maanantai 19:45-21:15
Tiistai 20:00-22:00
Lauantai 16:00-18:00

Iaidon harjoitukset jaetaan pienryhmiin (alle 10 hlö) ja harjoittelu tapahtuu Arena Centerin dojolla. Harjoittelu pyritään takaamaan kaikille halukkaille. Harjoituksiin saapuvia suositellaan välttämään pukuhuoneita. Harjoitusvuorot tullaan jakamaan ja tiedottamaan viimeistään sunnuntaina 31.5.

Jodo
Kesän aikana jodon harjoitukset järjestetään vielä osittain online-harjoituksina
Tiistai 18:00-20:00 (online-treenit)
Torstai 18:00-20:00 (dojolla tai ulkona sään salliessa, paikka ilmoitetaan erikseen tiedotuslistalla)
Sunnuntai (vuoro on tauolla kesäkauden ajan)

Kendo yleinen
Harjoitukset pidetään toistaiseksi ulkona.
Maanantai 18.00-19.00
Keskiviikko 18.00-19.00
Perjantai 18.00-19.00
Paikka: Arena Centerin itäpuolella Kehä 1 toisella puolella (Kukkaniityntien päässä) sijaitseva nurmikenttä. https://www.google.fi/maps/@60.2201797,25.0851561,17.85z?hl=fi

Asu vapaa: verkkarit ja urheilujalkineet ovat sopiva varustus. Myös ase on vapaavalintainen (shinai, bokuto, suburito ym). Muistakaa, että liian raskaalla esineellä ilmaan lyöminen on rankkaa nivelille.

Kendo juniorit
Tiistai 8:00-9:00 + siivousaika
Keskiviikko 16:30-17:30 peruskurssi
Keskiviikko 18:00-19:00 muut
Harjoitukset dojolla, perusharjoituksia bogu päällä. Ryhmärajoitus 9 henkeä, joka treeniin etukäteisilmoittautuminen juniorivastaava@kkti.fi. Junnut etusijalla, junnutreeneissä harjoitelleet aikuiset ensisijaisesti aikuisten harjoituksiin. Jos halukkaita treenaajia on enemmän kuin mitä ryhmäkoko sallii, pyritään järjestelemään osallistujat niin, että kaikki pääsevät harjoittelemaan salilla.

Lauantai 11:00-12:00
Paikka: Arena Centerin itäpuolella Kehä 1 toisella puolella (Kukkaniityntien päässä) sijaitseva nurmikenttä. https://www.google.fi/maps/@60.2201797,25.0851561,17.85z?hl=fi

Asu vapaa: verkkarit ja urheilujalkineet ovat sopiva varustus. Myös ase on vapaavalintainen (shinai, bokuto, suburito ym). Muistakaa, että liian raskaalla esineellä ilmaan lyöminen on rankkaa nivelille. Näissä treeneissä ei ole osallistujamäärärajoitteita!

Naginata
Lauantai: 19:00-21:00
Sunnuntai: 16:00-18:00

Naginata harjoittelee dojolla. Harrastajia pyydetään välttämään pukuhuoneiden käyttöä joten harjoitusasu on vapaavalintainen mutta pakollinen.

SALINKÄYTÖSTÄ
Salivuorot ovat varattuja iltaisin kesän harjoitusohjelman mukaisesti kullekin lajille. Kukin laji voi käyttää harjoitusvuoroja seuraavin ehdoin. 

  • Harjoituksiin ei tule osallistua, jos on sairas tai kuuluu riskiryhmään. Jos olet epävarma, keskustele ohjaajan kanssa.
  • Turvaväli harjoituksissa 1,5–2 m, enintään 10 henkeä saliin. 
  • Harjoitusten aluksi ja lopuksi pintojen puhdistus. 
  • Harjoitusvuorojen välillä vähintään 30 minuutin väli, jotta ei synny ruuhkaa. Lopetetaan 15 minuuttia aiemmin, jotta ehditään siivota kunnolla.
  • Pesu-ja pukuhuonetilojen käyttöä vältettävä. Tarvittaessa pukuhuoneiden käyttö porrastetusti tai järjestetään pukeutumismahdollisuus dojolla.
  • Jokaisesta harjoituksesta on oltava osanottajalista, josta voidaan tarvittaessa jäljittää paikalla olleet henkilöt koronatartuntojen varalta. Vetäjät vastaavat listan ylläpidosta. KKTI:n jäseniltä riittää nimi, muiden seurojen jäseniltä nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero). 

OMATOIMIHARJOITTELU
1.6.2020 alkaen on KKTIn jäsenillä taas mahdollisuus omatoimiharjoitteluun dojolla harjoitusaikataulun ulkopuolisina aikoina. Varaukset pienryhmille  (enintään 10 henkilöä) ja yksittäisille harjoittelijoille, max. tunnin vuoroista tehdään etukäteen viimeistään edellisenä päivänä sähköpostitse dojo-vastaavalle dojo@kkti.fi, joka vahvistaa vuorot niin että ne jakaantuvat tasapuolisesti ja kerää varaajalta osallistujalistat sähköpostitse. Omatoimiharjoittelijoiden on noudatettava samoja sääntöjä ja siivousohjeita kuin yleisissä harjoituksissa.

Omatoimiharjoittelu on tarkoitettu Ki-Ken-Tai-Icchin jäsenille (jäsen- ja harjoitusmaksu maksettu) itsenäiseen lisäharjoitteluun yksin tai seurakaverien kanssa. Kerrallaan voi varata kaksi vuoroa. Huomioittehan, että omatoimivuoro voi peruuntua, jos yleinen harjoitusaikataulu muuttuu.

Treeni-iloa ja -intoa!

Ki-Ken-Tai-Icchi ry:n hallituksen puolesta 

Susanna Porevuo
puheenjohtaja

Hello All,

The regular Ki-Ken-Tai-Icchi practices will commence again from Monday 1.6.2020. Please find timetables and instructions on usage of the dojo, hygiene and cleaning procedures below.

The KKTI Board is following the situation closely. Practice routines will be amended with safety in mind. The Summer will start with the schedule below. 

SUMMER SCHEDULE

Iaido
Monday 19:45-21:15
Tuesday 20:00-22:00
Saturday 16:00-18:00

Iaido practices will be split up into small groups (max 10 persons), and practice will take place at the Arena Center dojo. We aim to guarantee the chance for everyone interested to practice. Please avoid using the dressing rooms. The groups and training days will be announced at the latest on Sunday 31.5.

Jodo
Jodo practices will remain partly online during the Summer.

Tuesday 18:00-20:00 (online/zoom)
Thursday 18:00-20:00 (at the dojo or outdoors, weather permitting, location to be announced by email)
Sunday (on hold for the duration of the Summer)

Kendo general
Practices outdoors for the time being.

Monday 18:00-19:00
Wednesday 18:00-19:00
Friday 18:00-19:00

Location: East of the Arena Center, on the other side of Ring road I (Kehä I), a lawn at the end of Kukkaniityntie.  https://www.google.fi/maps/@60.2201797,25.0851561,17.85z?hl=fi

Dress code: free. Track suit bottoms and sports shoes would a good outfit. You can also choose your own weapon (shinai, bokuto, suburito etc). Remember that hitting the air with too heavy a weapon is hard on the joints.

Kendo juniors
Tuesday 8:00-9:15
Wednesday 17:30-19:00

Tuesday 8:00-9:15Wednesday 16:30-17:30 beginnersKeskiviikko 18:00-19:00 general

Practices at the dojo, basic training with bogu on. Group size maximum 9 people, please apply in advance before every practice  juniorivastaava@kkti.fi. Juniors have the first choice. Those adults who have been training with the juniors are requested to join the general groups instead. If there are more than 9 people coming to the practice, we’ll try to organise the participants so that everybody has a chance to join in.

Saturday 11:00-12:00 outdoors
Location: East of the Arena Center, on the other side of Ring road I (Kehä I), a lawn at the end of Kukkaniityntie.  https://www.google.fi/maps/@60.2201797,25.0851561,17.85z?hl=fi

Dress code: free. Track suit bottoms and sports shoes would a good outfit. You can also choose your own weapon (shinai, bokuto, suburito etc). Remember that hitting the air with too heavy a weapon is hard on the joints. The number of participants is not limited for these practices! 

Naginata
Saturday: 19:00-21:00
Sunday: 16:00-18:00

Naginata practices will take place at the dojo. Please avoid using the dressing rooms. Therefore the dress code is free.

ON USING THE DOJO
The dojo slots are booked for each discipline according to the Summer training schedule. The usage of the dojo will be with the following conditions:

• Please don’t come to the practice if you are ill or part of a risk group. If you’re unsure, contact your instructor.

• Please keep 1.5–2 meters distance to other participants. Maximum 10 people at the dojo.

  • Clean all surfaces before and after practice.
  • To avoid crowds, keep a minimum of 30 minutes between practices. Stop training 15 minutes before the end of your slot so that you have enough time to do the cleaning.
  • Please avoid using the dressing rooms and washrooms. If possible, take turns in using the dressing room. The dojo could also be used for changing clothes.
  • Please arrange contact details of all participants so that it’s possible to track everybody down in the event of a corona infection. For the members of KKTI a name is enough. Members of the other clubs should also leave contact information (a phone number is enough). The leader of the practice is in charge of organising the list.

SELF-DIRECTED PRACTICE

Starting from 1.6.2020 KKTI members have the chance to practice on their own at the dojo outside the scheduled training slots. Please book a maximum one hour slot for small groups (max 10 people) or individuals beforehand, at the latest on the previous day by email to the dojo attendant at dojo@kkti.fi. He will make sure the slots are distributed evenly, and will collect the names of participants by email. Those training outside the scheduled practices have to follow the same rules and cleaning instructions mentioned above.

Happy training!

On behalf of the Ki-Ken-Tai-Icchi ry board,

Susanna Porevuo

Chairperson

Comments Closed