KI-KEN-TAI-ICCHIN HARJOITUKSET PERUTTU /KI-KEN-TAI-ICCHI PRACTICES CANCELLED

Seuran hallitus teki koronatilanteen takia yksimielisen päätöksen keskeyttää harjoitukset dojolla toistaiseksi.

Mahdollisista virtuaaliharjoituksista tiedotetaan lajikohtaisesti.

Harjoitusten jatkamisesta dojolla ilmoitetaan erikseen seuran sähköpostilistalla, verkkosivuilla ja facebookissa.

Omatoimiharjoittelu
KKTIn jäsenillä on mahdollisuus omalla vastuulla omatoimiharjoitteluun dojolla. Varaukset enintään 3 henkilölle/kerta tehdään etukäteen viimeistään edellisenä päivänä sähköpostitse dojo-vastaavalle dojo@kkti.fi, joka vahvistaa vuorot niin että ne jakaantuvat tasapuolisesti ja kerää varaajalta osallistujalistat sähköpostitse. Omatoimiharjoittelijoiden on noudatettava samoja sääntöjä ja siivousohjeita kuin yleisissä harjoituksissa.

Ki-Ken-Tai-Icchi ry

Hallitus

In English:

No practices at the The Ki-Ken-Tai-Icchi dojo for the time being.

The club board has decided unanimously to pause all training in response to the covid-19 situation. 

Potential virtual practices will be announced separately.

Members will be informed as to when training will recommence on the club’s website, Facebook page and by email.

Self-directed practice KKTI members have the chance to practice on their own at the dojo. Please book a slot for a maximum of 3 people beforehand, at the latest on the previous day by email to the dojo attendant at dojo@kkti.fi. He will make sure the slots are distributed evenly, and will collect the names of participants by email. Those training outside the scheduled practices have to follow the same rules and cleaning instructions mentioned before.

Ki-Ken-Tai-Icchi ry

Board

Comments Closed