Koronapassi käyttöön harjoituksissa / Corona pass to be used at the parctice

Hei kaikki, (English below)
Ki-ken-Tai-Icchin hallitus on yksimielisesti päättänyt ottaa koronapassin käyttöön yli 16-vuotiaille kaikissa seuran yleisissä harjoituksissa alkaen 8.12.2021. Harjoitusten vetäjät tarkistavat passin ennen harjoitusten alkua.
Harjoituksiin on ilmoittauduttava edelleen ennakkoon Nimenhuuto-palvelussa.
OmatoimiharjoitteluKi-ken-Tai-Icchin jäsenillä on edelleen mahdollisuus omalla vastuulla omatoimiharjoitteluun dojolla ilman koronapassia. Varaukset tehdään etukäteen, viimeistään edellisenä päivänä sähköpostitse dojo-vastaavalle dojo@kkti.fi. Hän vahvistaa vuorot niin, että ne jakaantuvat tasapuolisesti ja kerää varaajalta osallistujalistat sähköpostitse. Omatoimiharjoittelijoiden on noudatettava samoja siivousohjeita kuin yleisissä harjoituksissa.

******************************************
Hi all,
Starting from December 8th 2021, the Ki-Ken-Tai-Icchi board has decided to start the compulsory usage of the corona pass to all participants of 16 years and older. The people in charge of the practice will check the corona passes before the practice.
Pre-registration to each session is still mandatory using the Nimenhuuto service.
Self-directed practice Ki-Ken-Tai-Icchi members have the chance to practice on their own at the dojo without a corona pass. Please book a slot beforehand, at the latest on the previous day by email to the dojo attendant at dojo@kkti.fi. He will make sure the slots are distributed evenly, and will collect the names of participants by email. Those training outside the scheduled practices have to follow the dojo cleaning instructions.

Comments Closed