Koronatauko dojolla jatkuu ainakin 10.1.2021 saakka / 2021 hallitus ja maksut/ The pause of all trainings at the dojo continues/ Board and fees 2021

Hei, (English below)

Koronatilanteen takia ryhmäharjoitusten tauko dojolla jatkuu ainakin 10.1.2021 saakka. 

Ki-Ken-Tai-Icchin syyskokouksessa 13.12.2020 valittiin seuran hallitus vuodelle 2021, hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätettiin vuoden 2021 maksuista.

Ki-Ken-Tai-Icchin hallitus vuodelle 2021

Susanna Porevuo, puheenjohtaja

Tea Pihlaja, varapuheenjohtaja

Aija Niemi, taloudenhoitaja 

Mili Carr, sihteeri

Joonas Pihlaja, dojo -vastaava 

Lajivastaavat:

Mikko Salonen, kendo

Kaiu Piipponen, kendo juniorit

Marko Pukari, iaido 

Tea Pihlaja, jodo

Satu Nieminen, naginata

Suurkiitokset hallitukselle hyvässä hengessä tehdystä työstä seuran hyväksi!

Harjoitusmaksut 2021

Kaikki seuran ja kendoliiton vuoden 2021 maksut ovat samat kuin tänä vuonna. 
Maksut vuonna 2021

Jos sinulla on käyttämätöntä harrasterahaa vuodelta 2020, voit käyttää sitä vuoden 2021 harjoitusmaksuihin. Ilmoitathan seuran taloudenhoitajalle taloudenhoitaja@kkti.fi, jos maksat jo joulukuussa ensi vuoden maksuja.

Koronatauko
Koronatilanteen takia ryhmäharjoitukset dojolla ovat edelleen toistaiseksi keskeytetty. Tauko jatkuu ainakin 10.1.2021 saakka.

Lajien virtuaaliharjoitukset jatkuvat.

Harjoitusten jatkamisesta dojolla ilmoitetaan erikseen seuran sähköpostilistalla, verkkosivuilla ja facebookissa.

Omatoimiharjoittelu
KKTIn jäsenillä on mahdollisuus omalla vastuulla omatoimiharjoitteluun dojolla. Varaukset enintään 3 henkilölle/kerta tehdään etukäteen viimeistään edellisenä päivänä sähköpostitse dojo-vastaavalle dojo@kkti.fi, joka vahvistaa vuorot niin että ne jakaantuvat tasapuolisesti ja kerää varaajalta osallistujalistat sähköpostitse. Omatoimiharjoittelijoiden on noudatettava samoja sääntöjä ja siivousohjeita kuin yleisissä harjoituksissa.

Hyvää joulua!

Ki-Ken-Tai-Icchi ry:n hallituksen puolesta

Susanna Porevuo
puheenjohtaja

******************************************

Hi all,

No practices at the Ki-Ken-Tai-Icchi dojo for the time being. The pause will continue at least till 10.1.2021.

Ki-Ken-Tai-Icchi club’s regulatory autumn meeting was held on Sunday 13th December 2020.The meeting approved a new board, budget and the fees for year 2021. 

 Ki-Ken-Tai-Icchi board 2021

Susanna Porevuo, chairperson

Tea Pihlaja, vise chairperson

Aija Niemi, treasurer

Mili Carr, secretary

Joonas Pihlaja, dojo-officer 

Representatives of each discipline

Mikko Salonen, kendo

Kaiu Piipponen, kendo juniors

Tea Pihlaja, jodo

Marko Pukari, iaido 

Satu Nieminen, naginata

 
KKTI’s fees 2021

Club’s 2021 fees will be same as this year. 

No practices at the Ki-Ken-Tai-Icchi dojo for the time being.
The pause of all training in response to the covid-19 situation continues. 

Virtual practices as before.

Members will be informed as to when training will recommence on the club’s website, Facebook page and by email. The pause will continue at least till 10.1.2021

Self-directed practice KKTI members have the chance to practice on their own at the dojo. Please book a slot for a maximum of 3 people beforehand, at the latest on the previous day by email to the dojo attendant at dojo@kkti.fi. He will make sure the slots are distributed evenly, and will collect the names of participants by email. Those training outside the scheduled practices have to follow the same rules and cleaning instructions mentioned before.

Merry Christmas!

On behalf of Ki-Ken-Tai-Icchi board
Best regards
Susanna Porevuo
puheenjohtaja/ chairperson
Ki-Ken-Tai-Icchi ry

Comments Closed