Sali on edelleen suljettu, ei omatoimiharjoittelua

Koronavirustilanne on poikinut kyselyitä KKTI:n salin käyttämisestä omatoimiharjoitteluun. Yhdistyksen hallitus pohti tilannetta ja päätti, että sali pidetään toistaiseksi kokonaan suljettuna tämän hetken suositusten mukaisesti 13.5.2020 asti. 

Seura on vastuussa kaikesta tiloissaan tapahtuvasta harjoittelusta. Emme pysty takaamaan kaikille tasapuolista omatoimiharjoittelumahdollisuutta. Jäsenten välinen tasa-arvo kärsisi, jos salille muodostuisi epävirallisia harjoitusryhmiä.

Näinä aikoina salin aktiivinen käyttö edellyttäisi myös perusteellista siivousta, jonka järjestämiseen ja valvontaan ei ole mahdollisuutta. 

Harjoitelkaa kotona tai puistossa. Osallistukaa verkkoharjoituksiin. 

Jos joudut käymään salilla, ota yhteyttä lajivastaavaan. Avainlaatikon koodi on vaihdettu.

Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Ollaan kärsivällisiä. Se päivä koittaa, kun harjoitukset alkavat taas pyöriä!

Hallituksen puolesta

Susanna Porevuo  puheenjohtaja

Dojo still closed, no self-directed practice

The situation with the coronavirus has brought us some enquiries about using the Ki-Ken-Tai-Icchi dojo for self-directed practice. The club board discussed the matter and came to the desicion to keep the dojo completely closed until 13.5.2020, according to the current recommendations.

The club is responsible for all activities on its own premises. As we aren’t able to secure equal opportunities for all members to practice on their own, we can’t allow unofficial training groups to form.

Please practise at home or in the parks and participate in online practices.

If you need to visit the dojo, please contact the representative of your discipline. The passcode of the key box has been changed.

Look after yourselves and each other. Let’s be patient. The day will soon come when we’ll be back to the normal training routine!

On behalf of the Ki-Ken-Tai-Icchi ry board,

Susanna Porevuo chairperson

Comments Closed