Vuoden 2022 jäsen- ja harjoittelumaksut sekä lisenssi- ja vakuutusmaksut ovat Suomisportissa

Vuoden 2022 jäsen- ja harjoittelumaksut, sekä Suomen kendoliiton lisenssi- ja vakuutusmaksut ovat löydettävissä Suomisportin verkkopalvelussa. https://info.suomisport.fi/  Ellet ole vielä kirjautunut Suomisportiin, tee se oheisesta linkistä.

Suomisportissa aikaisemmin käytössä ollut palvelu on jakautunut kahteen osaan, seura- ja liittopalveluun. Liittopalvelu toimii niin kuin aikaisemminkin. Seurapalvelussa vaaditaan ensin liittyminen Ki-Ken-Tai-Icchi-seuran jäseneksi, jotta pääset maksamaan tämän vuoden maksuja joko itsellesi tai huollettavallesi. Liittyminen on kertaluonteinen ja tapahtuu painamalla liittymislinkkiä. Juniorille ja aikuiselle on omat liittymislinkit.
Seuran toimihenkilö käsittelee/hyväksyy liittymispyynnön.  Vasta liittymispyynnön hyväksynnän jälkeen eli kun olet seuran jäsen, voit maksaa seuran harjoittelumaksuja. Huomioithan, ettei liittymispyynnön hyväksymisestä tule mitään viestiä vaan Suomisportin profiiliin ilmestyy kuva jäsenyydestä.

****************************************************************************************

Liittymislinkki aikuisille (18-vuotta jo täyttäneille):
https://seurat.suomisport.fi/invite/b4769975-0e35-422d-a4f6-3a12133114c0 h

Liittymislinkki juniorille, vuonna 2004  ja sen jälkeen syntyneet:
https://seurat.suomisport.fi/invite/f07c4294-0fab-46f5-a184-d36e79116416

****************************************************************************************


Ki-Ken-Tai-Icchi jäsen- ja harjoitusmaksut

Harjoittelumaksu sisältää seuran jäsenmaksun. Tämän vuoden harjoittelu- ja jäsenmaksut pysyvät ennallaan. Eräpäivä kevään harjoitusmaksuille on 28.2.2022. Seuran harjoittelumaksut löytyvät profiilitietonäkymässä Maksut-valikosta (kuva alla). Katso maksuista tarkemmin KKTI:n kotisivuilta: https://www.kkti.fi/maksut-ja-vakuutukset/

 • Harjoitusmaksu aikuiset 250 €/vuosi.  Maksun voi suorittaa kahdessa erässä. 
 • Harjoitusmaksu juniorit (alle 18-vuotiaat ) 125 €/vuosi. Maksun voi suorittaa kahdessa erässä.
 • Harjoitusmaksu aikuiset 30 €/1kk. Harjoittelumaksun voit maksaa myös kuukausi kerrallaan

Harrasterahalla maksaminen

Liikuntaeduista Smartum, Edenred, Eazybreik ja ePassi käyvät maksuvälineinä. Harrasterahoilla ei voi maksaa Suomisportissa, joten ota silloin yhteyttä seuran taloudenhoitajaan (taloudenhoitaja at kkti.fi). Seuran toimihenkilöt pitävät erillistä rekisteriä harjoittelu- ja jäsenmaksunsa harrasterahoilla maksaneista, koska Suomisportin uudistus on estänyt toimihenkilöiden mahdollisuuden lisätä maksuja henkilöiden profiiliin.

Kendoliiton lisenssi- ja vakuutusmaksu

Kendoliiton lisenssi ja vakuutus maksetaan Suomisport-verkkopalvelussa. Lisenssimaksu: 35 € ja vakuutusmaksu 20 €, yhteensä 55 €. Lisenssi on mahdollista hankkia myös ilman vakuutusta, jos harrastajalla on jo ennestään kattava vakuutus.
Tarkemmat ohjeet löytyvät kendoliiton sivuilta maksutiedotteesta:  http://kendoliitto.fi/jasenille/maksut/

Missä voit maksaa Suomisportissa? Where to pay in Suomisport?

 • Jäsen- ja harjoittelumaksut / Club’s Membership and training fees: Maksut-valikko
 • Kendoliiton lisenssi- ja vakuutusmaksut / FKA lisence and insurance fees: Ostamaan-linkki

**********************************************************************************************************

Ki-Ken-Tai-Icchi club’s training and membership fees for the year 2022 are available in Suomisport

If you haven’t registered in Suomisport yet, you can do it here:  https://info.suomisport.fi
For junior registrations: Parent must register first and after that create junior profile under parent’s profile.

Suomisport has been divided into two parts: club service and federation service. Federation (FKA) service functions are just like before. Relating to the new Suomisport club service you need to join it. Joining the club service is mandatory if you want to be a KKTI member and pay KKTI training and membership fees. Joining is one-time issue and it is performed by clicking on the hyperlink below. Juniors and adults have a joining hyperlinks of their own.
Club’s officier will handle/approve your joining request.  Soon after the joining request is approved you can start paying club’s training fees. However, pay attention that there will not be any kind of messages after approval the request but a picture of member (Jäsenyys) icon will emerge in your profile.

**************************************************************************************

Joining link for adults (for those who are already 18 years old) : https://seurat.suomisport.fi/invite/b4769975-0e35-422d-a4f6-3a12133114c0
Joining link for juniors, born in year 2004 and after:
https://seurat.suomisport.fi/invite/f07c4294-0fab-46f5-a184-d36e79116416

**************************************************************************************

Ki-Ken-Tai-Icchi training and member fees

Club’s member fee is included in training fee. Due date for the spring training fees is 28.2.2022. Club’s training fee can be found in Maksut menu see the picture (above). More information of the Ki-Ken-Tai-Icchi club fees: https://www.kkti.fi/maksut-ja-vakuutukset/

 • 250 €/year for adults. You can pay spring and autumn fee separately.
 • 125 €/year for juniors. Can be paid also in two installments.
 • 30 €/ month for adults. You can pay your trainings a month at a time.

FKA license and insurance fee

Finnish Kendo Association license is 55 euros (including insurance) for adults and for juniors. The fee is paid using Ostamaan link in your Suomisport profile. (See the picture above.)
Here you can find more information of the Kendo Federation lisense fee: http://kendoliitto.fi/jasenille/maksut/

Aikuisten harjoitukset dojolla alkavat tiistaina 1.2.2022 / Practices start 1.2.2022

Hei kaikki, (English below)

Helsingin kaupungin lievennykset koronarajoituksiin mahdollistavat aikuisten ryhmäharjoittelun sisällä tiistaista 1.2.2022 alkaen. Avaamme salin ja aloitamme jälleen kaikkien lajien säännölliset ryhmäharjoitukset.

Tärkeimmät harjoituksiamme koskevat rajoitukset ovat:

 • Harjoituksissa saa olla enintään 30 osallistujaa. 
 • Harjoituksiin on ilmoittauduttava ennakkoon Nimenhuuto -palvelussa
 • Koronapassi yli 16-vuotiailta harjoittelijoilta.

Tarkkailkaa postianne, tiedote kaikkien lajien harjoitusaikataulusta ja muista tärkeistä asioista tulee loppuviikon aikana

Nähdään taas dojolla!

Ki-Ken-Tai-Icchin hallituksen puolesta

Susanna Porevuo
puheenjohtaja

::::::::::::::::::::::::::::::::::

Hello all,

Helsinki city allows us to practice again. Dojo will be opened 1.2.2022. All the disciplines will start regular trainings as soon as possible.

Some restrictions remain, most importantly:

 • Maximum number of the participants is restricted to 30 persons.
 • Pre-registration to each session is mandatory using the Nimenhuuto service.
 • Compulsory usage of the corona pass to all participants of 16 years and older

More information about training schedules, other important matters will come to the mailing list and to the FB by the end of the week. 

On behalf of KKTI board

Susanna Porevuo
chairperson

Lisätietoja:
] https://avi.fi/documents/25266232/107921538/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sESAVI_3811_2022.pdf/0d5a7e3c-551e-a578-f2c4-5b59d8a66462/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sESAVI_3811_2022.pdf?t=1643623052215

[2] https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227#L6P58

KKTI dojo suljettu ja treenit peruttu / KKTI Dojo closed and practices cancelled

Uusien AVI:n päätösten mukaisesti Ki-Ken-Tai-Icchin sali suljetaan kokonaan 28.12.2021-31.1.2022 väliseksi ajaksi. Tänä aikana ei voi varata edes omatoimiharjoitteluvuoroja.

25.1.-31.1.2022 välisenä aikana ei järjestetä normaaleja harjoituksia, mutta KKTI:n jäsenet voivat varata dojolta omatoimivuoroja. https://kkti.fi/omatoimiharjoittelu/

Junioriharjoitukset 2003 jälkeen syntyneille järjestetään joulutauon jälkeen normaalisti alkaen 5.1.2022.

Maanantaina 27.12.2021 pidetään vielä kendoharjoitukset.

Jokainen laji tiedottaa erikseen mahdollisista virtuaaliharjoituksista tauon aikana.

Ki-Ken-Tai-Icchi ry

Hallitus

In English:

The Ki-Ken-Tai-Icchi dojo will be closed from December 28th to January 31st. No sessions, including self-directed practices, will be organised during this period.

From January 25th to January 31st, there will be no scheduled practices, but members of Ki-Ken-tai-Icchi may book self-directed practice slots at the dojo. https://kkti.fi/omatoimiharjoittelu/

Practice sessions for juniors born in 2003 or later will continue as normal from January 5th. 

There will also be a regular kendo practice on December 27th.

Possible on-line practices will be announced separately.

Ki-Ken-Tai-Icchi ry

Board

Koronapassi käyttöön harjoituksissa / Corona pass to be used at the parctice

Hei kaikki, (English below)
Ki-ken-Tai-Icchin hallitus on yksimielisesti päättänyt ottaa koronapassin käyttöön yli 16-vuotiaille kaikissa seuran yleisissä harjoituksissa alkaen 8.12.2021. Harjoitusten vetäjät tarkistavat passin ennen harjoitusten alkua.
Harjoituksiin on ilmoittauduttava edelleen ennakkoon Nimenhuuto-palvelussa.
OmatoimiharjoitteluKi-ken-Tai-Icchin jäsenillä on edelleen mahdollisuus omalla vastuulla omatoimiharjoitteluun dojolla ilman koronapassia. Varaukset tehdään etukäteen, viimeistään edellisenä päivänä sähköpostitse dojo-vastaavalle dojo@kkti.fi. Hän vahvistaa vuorot niin, että ne jakaantuvat tasapuolisesti ja kerää varaajalta osallistujalistat sähköpostitse. Omatoimiharjoittelijoiden on noudatettava samoja siivousohjeita kuin yleisissä harjoituksissa.

******************************************
Hi all,
Starting from December 8th 2021, the Ki-Ken-Tai-Icchi board has decided to start the compulsory usage of the corona pass to all participants of 16 years and older. The people in charge of the practice will check the corona passes before the practice.
Pre-registration to each session is still mandatory using the Nimenhuuto service.
Self-directed practice Ki-Ken-Tai-Icchi members have the chance to practice on their own at the dojo without a corona pass. Please book a slot beforehand, at the latest on the previous day by email to the dojo attendant at dojo@kkti.fi. He will make sure the slots are distributed evenly, and will collect the names of participants by email. Those training outside the scheduled practices have to follow the dojo cleaning instructions.