SALI SULJETTUNA TOUKOKUUN LOPPUUN / DOJO CLOSED UNTIL THE END OF MAY

Hei kaikki,

(English below)

Suomen hallituksen kokoontumisrajoituksia noudattaen pidämme salin kiinni toukokuun loppuun, jonka jälkeen ovien avaaminen vaikuttaa jälleen mahdolliselta tietyin rajoituksin. Tiedotamme tarkemmin salin uudelleen avaamisesta mahdollisimman pian.

Harjoitelkaa kotona tai puistossa. Osallistukaa verkkoharjoituksiin. 

Alla FKA:n vinkkejä online-treeniin:

KKTI:n virtuaaliset kendotreenit / Sami Aarnio

Treenit pidetään joka arkipäivä klo 17.30. Ja toisinaan myös viikonloppuisin, seuraa ilmoittelua KKTI:n Facebook-sivulla

Zoom-osallistumislinkki on aina sama: https://happysignals.zoom.us/j/4241438469. Pyydä salasana Samilta: kendosami@gmail.com 

KKTI:n online-jodotreenit / Tea Pihlaja

KKTI järjestää jodon online-treenit Zoomin kautta kerran viikossa tiistaisin klo 19.00-20.30. Linkki on joka kerta eri. Kysy linkki ja lisätietoja Tealta (jodo@kkti.fi).

Lebudon virtuaaliset iaido- ja jodotreenit / Paulus Artimo

Leppävaaran Budoseura Lebudo järjestää likimain normaaleihin harjoitusaikoihinsa iaido- ja jodotreenejä Zoomissa. Kunkin päivän sessioon on oma linkkinsä, jonka saa Paulus Artimolta (paulus.artimo@gmail.com). Alla tietoa aikatauluista.

Iaido

Maanantai 18.30-19.30

Torstai 19.00-20.00

Lauantai 14.00-15.00

Jodo

Torstaina 18.00-19.00

Lauantai 15.00-16.00

Tässä vielä pari käytännön vinkkiä virtuaali-treeneihin osallistumisesta:

– Jos teet subureita sisällä, niin etsi sellainen paikka, jossa voit heilutella asettasi ilman, että lamput tippuu katosta. Verkkokaupoista voi tilata mm. lyhyitä suburi-shinaita sisällä treenaamiseen. Lisätietoja: Meijin BudoshopE-Bogu Finland

– Asettele kännykkäsi / läppärisi siten, että ohjaaja näkee, mitä teet ja voi tarvittaessa antaa neuvoja.

– Jos pystyt, niin peilaa kännykäsi / läppärisi kuva isolle TV-ruudulle, niin näet paremmin ohjaajan mallisuoritukset. 

Loppuun vielä linkki Markus Freyn (Kendo 7.dan Kyoshi) mainioon haastatteluun, jossa hän kertoo subureiden merkityksestä.

Jos joudut käymään salilla, ota yhteyttä lajivastaavaan. 

Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. 

KKTI hallitus


Hello all,

Following the guidelines and recommendations of the Finnish government, the dojo will be closed until the end of May, after which it looks possible to reopen it with some restrictions. We will provide more information as soon as possible.

Please practise at home or in the parks and participate in online practices.

Below are some tips for online training from FKA:

KKTI virtual kendo practice / Sami Aarnio

Every working day at 17:30, occationally at weekends too. Please follow the announcements on the KKTI Facebook page.

The Zoom link is always the same: https://happysignals.zoom.us/j/4241438469. Ask Sami for the password: kendosami@gmail.com.

KKTI online jodo practice / Tea Pihlaja

Online jodo is on Tuesdays at 19:00-20:30 via Zoom. The link changes every time. Ask Tea for more information: (jodo@kkti.fi).

Lebudo virtual iaido and jodo practice / Paulus Artimo

Leppävaaran Budoseura Lebudo has an online practice at about their normal times on Zoom. Every session has its own link. Ask Paulus Artimo for it (paulus.artimo@gmail.com). Timetable below:

Iaido

Monday 18:30-19:30

Thursday 19:00-20:00

Saturday 14:00-15:00

Jodo

Thursday 18:00-19:00

Saturday 15:00-16:00

Some practical tips for participating in online training:

– If you do suburis indoors, find a location where there is room to wield your weapon so that it doesn’t bring lamps down from the ceiling. Short suburi shinais for indoor training are available in online stores: Meijin BudoshopE-Bogu Finland.

– Position your mobile phone/laptop so that the intructor can see you and can advise you if necessary.

– if possible, mirror your mobile phone/laptop to a bigger tv screen in order to see the instructor’s movements better.

Finally a link to the excellent interview with Markus Frey (Kendo 7.dan Kyoshi), where he talks about the importance of suburis.

If you need to visit the dojo, please contact the representative of your discipline. 

Look after yourselves and each other. 

KKTI board

Sali on edelleen suljettu, ei omatoimiharjoittelua

Koronavirustilanne on poikinut kyselyitä KKTI:n salin käyttämisestä omatoimiharjoitteluun. Yhdistyksen hallitus pohti tilannetta ja päätti, että sali pidetään toistaiseksi kokonaan suljettuna tämän hetken suositusten mukaisesti 13.5.2020 asti. 

Seura on vastuussa kaikesta tiloissaan tapahtuvasta harjoittelusta. Emme pysty takaamaan kaikille tasapuolista omatoimiharjoittelumahdollisuutta. Jäsenten välinen tasa-arvo kärsisi, jos salille muodostuisi epävirallisia harjoitusryhmiä.

Näinä aikoina salin aktiivinen käyttö edellyttäisi myös perusteellista siivousta, jonka järjestämiseen ja valvontaan ei ole mahdollisuutta. 

Harjoitelkaa kotona tai puistossa. Osallistukaa verkkoharjoituksiin. 

Jos joudut käymään salilla, ota yhteyttä lajivastaavaan. Avainlaatikon koodi on vaihdettu.

Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Ollaan kärsivällisiä. Se päivä koittaa, kun harjoitukset alkavat taas pyöriä!

Hallituksen puolesta

Susanna Porevuo  puheenjohtaja

Dojo still closed, no self-directed practice

The situation with the coronavirus has brought us some enquiries about using the Ki-Ken-Tai-Icchi dojo for self-directed practice. The club board discussed the matter and came to the desicion to keep the dojo completely closed until 13.5.2020, according to the current recommendations.

The club is responsible for all activities on its own premises. As we aren’t able to secure equal opportunities for all members to practice on their own, we can’t allow unofficial training groups to form.

Please practise at home or in the parks and participate in online practices.

If you need to visit the dojo, please contact the representative of your discipline. The passcode of the key box has been changed.

Look after yourselves and each other. Let’s be patient. The day will soon come when we’ll be back to the normal training routine!

On behalf of the Ki-Ken-Tai-Icchi ry board,

Susanna Porevuo chairperson

KI-KEN-TAI-ICCHIN SALI ON SULJETTU JA HARJOITUKSET PERUTTU TOISTAISEKSI

(Päivitetty / updated 16.3.2020)

Ki-Ken-Tai-Icchin sali suljetaan toistaiseksi, ainakin 14.4 asti, eikä harjoituksia järjestetä. 

Seuran hallitus teki yksimielisen päätöksen laittaa harjoitukset tauolle ja sulkea sali varotoimenpiteenä koronavirustilanteeseen. 

Seuran hallituksen päätös tehtiin Suomen hallituksen (12.3.2020, 16.3.2020) päätösten ja suositusten mukaisesti sekä ohjeita seuraten. Lisäksi huomioimme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen välttää ryhmäharrastuksia. 

Harjoitusten jatkamisesta ilmoitetaan erikseen seuran seuran sähköpostilistalla, verkkosivuilla ja facebookissa.


Ki-Ken-Tai-Icchi ry

Hallitus

In English:

KI-KEN-TAI-ICCHI DOJO CLOSED AND PRACTICES CANCELLED UNTIL FURTHER NOTICE

The Ki-Ken-Tai-Icchi dojo is closed for the time being, at least until the 14th of April. No practices will be organised in the mean time.

The club board decided unanimously to pause all training and close the dojo in response to the covid-19 situation. 

The decision was made according to the guidelines and recommendations of the Finnish government and the Finnish Institute for Health and Welfare.

Members will be informed as to when training will recommence on the club’s website, Facebook page and by email.

Ki-Ken-Tai-Icchi ry

Board

Kevään 2020 lajinäytös

Helsingin kendoseuran lajinäytös 18.1..2019 klo 13.00 @ Arena Center Myllypuro Lajeihin voit tutustua ennen peruskurssin alkamista lajinäytöksessä, jossa voit tutustua sitoumuksetta lajien harjoitteluun, käytettäviin aseisiin ja asuihin sekä lajien harjoittelijoihin ja opettajiin. Näytös pidetään harjoittelutiloissamme Myllypuron Arena Centerillä (kartta) lauantaina 31.8.2019 klo 13:00. Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja lisätietoa https://www.kkti.fi/peruskurssit/