Iaidon historiaa

Iaidoa on harjoiteltu Japanilaisissa miekkailukouluissa 1500-luvulta alkaen. Iaidon perusajatuksena on valmistautua yllättäviin tilanteisiin. Iaidon tunnusomainen liike on miekan vetäminen tupesta, joka samalla on ensimmäinen isku. Iaidon perustaja pidetään Hayashizaki Jinsuke Shigenobua (n. 1546-1621). Hän perusti koulukunnan, jota hänen seuraajansa edelleen kehittivät. Uusia koulukuntia muodostui useita, joista jotkut ovat edelleen elinvoimaisia. Nykyään harjoiteltavan iaidon systematisoija oli Japanin kendoliiton perustajajäsen Nakayama Hakudo (1873 – 1958).

Iaidon harjoittelu

Iaido on keskittymistä ja kehon hallintaa vaativa laji, jossa oppimista riittää koko elämän ajan. Suurin osa harjoittelusta tehdään yksin kuvitteellista vastustajaa vastaan kata-harjoituksena, eli ennalta sovittuina liikesarjoina. Edistyneemmällä tasolla tehdään myös pariharjoituksia. Iaidon tarkoituksena ei ole toistaa vain tyhjää muotoa vaan saada katoihin sisältöä ja elämää. Tämä vaatii huolellista keskittymistä, ajoituksen ja liikkeen hallintaa. Tarkkuutta vaativat harjoitukset koettelevat harjoittelijan fyysisiä ja henkisiä rajoja.

Iaidon aloittaminen

Aloittaminen tapahtuu peruskurssin kautta, jonka aikana opitaan tarvittavat perustiedot miekan turvallisesta käsittelystä, salilla liikkumisesta ja toimimisesta sekä iaidon peruskäsitteitä. Peruskurssin jälkeen harjoittelu jatkuu edistyneempien harrastajien kanssa. Iaidon aloittaminen ei vaadi kovaa kuntoa, vaan halua kokeilla jotain uutta. Iaido sopii niin nuorille kuin vanhoille, naisille ja miehille.
Muualla verkossa

Wikipediassa iaidon historiaa ja taustaa:
ZNKR iaido
Iaido yleisesti

Youtube, ZNKR seitei 1. kata:
Ippon me, mae

Sanasto harjoituksissa käytettävistä japanilaisista sanoista: Japania iaido-harjoituksissa.

Lisätietoja antaa seuran iaido-vastaava, iaido (miuku) kkti.fi

Oshita ja Haruna Senseit

.